دکتر سلمان موحدی راد، استاد


سیال سازی
جریان های چندفازی
روش های اپتیک در اندازه گیری سیالات

ایمیل:movahedirad [AT] iust.ac.ir 
تلفن دفتر: ۷۳۲۲۸۷۸۴ (۹۸۲۱+)
دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۹۵ (۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: دکتری مهندسی شیمی (۱۳۹۰) – دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (۱۳۸۵) – دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی:کارشناسی مهندسی شیمی (۱۳۸۳) – دانشگاه صنعتی شریف

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

سیال سازی
جریان های چندفازی
روش های اپتیک در اندازه گیری سیالات
صنایع غذایی

تجربیات

فعالیت‌های آکادمیک و اجرایی

  • عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی همدان، ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱
  • عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران، از ۱۳۹۱ تا کنون

فعالیت‌های آکادمیک و اجرایی

  • عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی همدان، ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱
  • عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران، از ۱۳۹۱ تا کنون

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
انتقال جرم
عملیات واحد ۱
انتقال حرارت ۱و۲
سینتیک وطرح راکتور
شیمی فیزیک مهندسی شیمی
اصول صنایع غذایی ۲
کنترل کیفیت در صنایع غذایی
آزمایشگاه انتقال حرارت
انتقال حرارت پیشرفته جابجایی
افزایش مقیاس فرایندی
طراحی تجهیزات فرایندی

انتشارات

لطفا به صفحه گوگل اسکولار مراجعه نمایید.

۱.

keyboard_arrow_up